Page 1 of 1

Jak rychlý HIDmacros.exe je?

Posted: 17 Dec 2010, 17:12
by prikrylm
Zdá se mi, že sledovat události, které generuje rotary encoder se mu nedaří. (MJ16 + rotary encoder)
Jak to je?